Soudci Ústavního soudu jednali se svými slovenskými kolegy

03.10.2017

follow Ústavní soud, Karlovy Vary, TZ 109/2017

Každoroční pravidelné jednání Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky se v letošním roce uskutečnilo v Karlových Varech. Oba soudy, které spojuje historická zkušenost i velmi podobný systém ochrany ústavnosti, se při vzájemných jednáních zabývají především analýzou své aktuální judikatury a hledáním komparativních aspektů při rozhodovací činnosti obou soudů.

go Slovenská strana informovala o svých rozhodnutích vedených pod sp. zn. Pl. ÚS 18/2014 (vzdělanostní census na kandidáty na starosty), Pl. ÚS 7/2017 (ústavnost zrušení amnestií premiéra V. Mečiara), Pl. ÚS 2/2016 (omezení aktivního volebního práva) a II. ÚS 298/2015 (pravomoc prezidenta republiky odvolat soudce po dovršení 65 let věku).

source link Nálezy, které otevřeli k diskusi soudci českého Ústavního soudu, se týkaly veřejného zdravotního pojištění cizinců a jejich bezplatné zdravotní péče (Pl. ÚS 2/15), postavení akciové společnosti ČEZ z pohledu zákona o svobodném přístupu k informacím (IV. ÚS 1146/16) a limitů literární činnosti soudce a svobody jeho projevu (IV. ÚS 2609/16).

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů