Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ukončení mimořádných opatření v budově Ústavního soudu

Rozhodnutím předsedy Ústavního soudu byla ke dni 11. května 2020 ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislostí s epidemií COVID-19.

 

Počínaje tímto dnem je znovu bez omezení otevřena podatelna Ústavního soudu, je povolen vstup veřejnosti do budovy (v souladu s Návštěvním a bezpečnostním řádem), a je povoleno nahlížení do spisů. Nálezy se znovu vyhlašují veřejně v jednacích místnostech Ústavního soudu.

 

V souladu s platnými omezeními stanovenými vládou a Ministerstvem zdravotnictví  však nadále trvají určitá omezení pro návštěvníky soudu:

 

•        povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech společných prostorách Ústavního soudu

•        povinnost dodržovat osobní odstup od jiných osob nejméně 1,5 m

•        povinnost dbát na respirační hygienu a dezinfekci rukou.

 

Z těchto důvodů může být vyhlášení nálezu současně přítomno nejvýše deset osob z řad veřejnosti a médií, které dodrží vzájemný odstup nejméně 1,5 m. Shromáždí-li se více než deset zájemců o účast na vyhlášení nálezu, budou do jednací místnosti prioritně vpuštěni účastníci řízení a jejich právní zástupci, dále zástupci médií a až poté veřejnost.