Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud České republiky zvolen do čela Konference evropských ústavních soudů

Ústavní soud, Brno, TZ 64/2017

 

Ve dnech 29. a 30. června 2017 se v gruzínském Batumi uskutečnil XVII. Kongres Konference evropských ústavních soudů. V souladu se statutem této mezinárodní organizace zde proběhla volba nové předsednické země, která bude v příštích třech letech této Konferenci předsedat a která v roce 2020 uspořádá XVIII Kongres.

České republice a jejímu Ústavnímu soudu se dostalo mimořádného ocenění, když byla v Batumi  na další tři roky jednomyslně zvolena do čela této prestižní organizace.

 

 

Konference evropských ústavních soudů byla založena v Dubrovníku v roce 1972 a sdružuje zástupce 40 evropských ústavních soudů nebo podobných soudů provádějících ústavní přezkum.

Konference pořádá v pravidelných intervalech kongresy, čímž podporuje výměnu informací mezi svými členy ohledně otázek, které se týkají metod a postupů ústavního přezkumu a vytváří tak pro účastníky fórum, na kterém mohou sdílet názory na institucionální, strukturální a praktické problémy v oblastech veřejného práva a ústavních pravomocí. Kromě toho také přijímá opatření na posílení nezávislosti ústavních soudů jako základního prvku záruky a realizace demokratického právního státu a věnuje zvláštní pozornost ochraně lidských práv. Tímto způsobem silně podporuje zlepšení trvalých vztahů mezi evropskými ústavními soudy a podobnými institucemi.

V Evropě existuje řada problémů, jimž musí v současnosti národní ústavní soudy čelit, a to včetně oslabování jejich pravomocí a zásahů do funkční a institucionální nezávislosti. Ústavní soud České republiky tak nečeká snadný úkol, chce-li se v budoucnu zasadit o prosazování myšlenek silného, nezávislého a odborně fundovaného ústavního soudnictví. V souvislosti s jednoznačnou podporou, jíž se mu dostalo od ostatních ústavních soudů, se však hodlá o dosahování těchto cílů energicky zasazovat.

 

 

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů