Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

V Prištině o právu na účinné vyšetřování

24.10.2019

Ústavní soud, Brno, TZ 123/2019

Soudce Ústavního soudu David Uhlíř dnes vystoupil na mezinárodní konferenci v Kosovské Prištině, která byla - mimo jiné - dedikována desátému výročí tamního ústavního soudu.

Jeho vystoupení se týkalo institutu práva na účinné vyšetřování, které - ač je poměrně novým právem - se oprávněně stává ohniskem zájmu mnoha evropských ústavních soudů. Na příkladech z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a především z rozhodovací praxe českého Ústavního soudu představil základní pilíře a podmínky uplatnění práva na spravedlivý proces v rámci vrcholných soudních institucí. Jeho vystoupení se setkalo s živým ohlasem a bude publikováno ve sborníku z této konference.

Vlastimil Göttinger
generální sekretář