Zemřel Miloš Holeček, emeritní předseda Ústavního soudu

17.04.2016

Soudci a zaměstnanci Ústavního soudu přijali se zármutkem zprávu, že dne 16. dubna 2016 zemřel emeritní místopředseda a krátce i předseda tohoto soudu - JUDr. Miloš Holeček.

Ústavní soud, Brno, TZ 40/2016

source url

Ačkoliv Miloš Holeček vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, jeho další profesní působení bylo pevně spojeno s Brnem. Zde byl po studiích justičním čekatelem a následně i soudcem Městského soudu, kterému od roku 1990 předsedal. V listopadu 1991 odešel na Krajský soud v Brně, kde byl místopředsedou pro věci civilní. V únoru 1990 ho předsednictvo České národní rady jmenovalo členem dočasné komise pro přípravu Ústavy ČSR.

Dne 15. července 1993 jej prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu České republiky, a to do funkce místopředsedy. Po rezignaci prvního předsedy Ústavního soudu, JUDr. Zdeňka Kesslera, byl dne 17. března 2003 jmenován předsedou Ústavního soudu, jímž byl až do konce svého funkčního období, které se završilo dne 15. července 2003. Poté působil jako soudce Krajského soudu v Brně.

 Ani po uplynutí svého funkčního období však doktor Holeček na Ústavní soud nezapomněl. Pravidelně se účastnil všech konferencí, seminářů a dalších akcí, které byly Ústavním soudem pořádány a svým typickým vlídným způsobem poskytl pomoc či právní radu kdykoliv, když o to byl svými kolegy požádán. Jeho klid, nadhled a laskavost nám trvale budou scházet…

 Současný předseda Ústavního soudu, JUDr. Pavel Rychetský, by chtěl touto cestou vyjádřit soustrast jeho rodině a dalším pozůstalým, neboť ...

 
 „... v osobě Miloše Holečka odešel znamenitý civilista, nesmlouvavý ochránce lidských práv, ale především slušný a čestný člověk. Jeho přínos pro ústavní soudnictví a celou tuto zemi nebude nikdy zapomenut.“.
 

 

Ve foyer Ústavního soudu budou od pondělí 18. dubna od 10:00 hod. k dispozici kondolenční archy, jejichž prostřednictvím lze projevit soustrast v souvislosti s odchodem doktora Holečka.

Poslední rozloučení se bude konat tento čtvrtek 21. dubna 2016 od 9.30 hodin ve smuteční obřadní síni brněnského krematoria, Jihlavská 1.

Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu