Galerie

Užití a šíření níže uvedených fotografií je možné jen pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství. V jiných případech je užití a šíření fotografií možné jen s předchozím souhlasem Ústavního soudu.

Soudci Ústavního soudu

Soudci Ústavního soudu

Soudci Ústavního soudu bez talárů

Soudci Ústavního soudu bez talárů

Plénum Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu (rok 2023)

Budova Ústavního soudu

Budova Ústavního soudu