Nabídka zaměstnání

Česká republika - Ústavní soud hledá vhodného kandidáta na pozici

 PRÁVNÍK - SPECIALISTA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

go to site

Popis pracovní činnosti:

 • samostatné zpracování návrhů smluv u všech typů právních vztahů, případně posuzování návrhů smluv předložených jinými subjekty;
 • zpracování právních výkladů a stanovisek;
 • poskytování konzultací a právní podpory ostatním útvarům na úseku soudní správy;
 • komplexní administrace veřejných zakázek, jež spočívá zejména v přípravě zadávací dokumentace (na základě odborných podkladů předložených příslušnými organizačními útvary), sepisu příslušného návrhu smlouvy, zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele (převážnou část zakázek představují veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání je upraveno vnitřním předpisem).

Vzdělání a praxe:

 • ukončené vysokoškolské (magisterské) vzdělání v oboru právo a právní věda;
 • minimálně 2 roky právní praxe (zahrnující mimo jiné i praktické zkušenosti se sepisováním smluv o dílo a smluv kupních);
 • výborná orientace v soukromém právu s důrazem na právo závazkové (smlouva o dílo, kupní, nájemní); 
 • praxe v oblasti práva veřejných zakázek;
 • rámcová orientace v pracovněprávních předpisech.

Požadavky na uchazeče:

 • vysoká míra samostatnosti při zpracování pracovních úkolů;
 • nadstandartní úroveň písemného projevu;
 • zodpovědnost, pečlivost a kreativita;
 • uchazeči s generální praxí (např. na pozici advokátního či notářského koncipienta nebo na obdobné pozici) jsou vítáni, ale není podmínkou;
 • pozice není vhodná pro absolventy.

Nabízíme:

 • práci v prostředí vrcholné soudní a ústavní instituce;
 • práci na plný úvazek, na dobu určitou;
 • platové ohodnocení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; pozice je zařazena do 13. platové třídy;
 • platové ohodnocení odpovídající nárokům zaměstnavatele;
 • 5 týdnů dovolené, možnost využití indispozičního volna, stravenky.

Nástup:

 • 1. 1. 2019 nebo dle dohody.

Nabídky v podobě strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zašlete na adresu  podaniusoud..cz, případně na adresu Ústavního soudu nejpozději do 22. 11. 2018.

go to link Osobní údaje, které uvedete ve Vašem motivačním dopise a v životopisu, budou zpracovávány za účelem výběrového řízení. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy. Pokud k uzavření pracovní smlouvy nedojde (nebudete vybráni ve výběrovém řízení, příp. nebudete mít o nabízenou pracovní pozici zájem), budou Vaše osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě vymazány a dokumenty s osobními údaji v listinné podobě skartovány, a to ve lhůtách dle Spisového řádu Ústavního soudu, který je zveřejněn pod tímto odkazem: https://www.usoud.cz/organizace-us/ .
Informace týkající se správce osobních údajů, pověřence pro ochranu osobních údajů a Vašich práv ve vztahu ke zpracování osobních údajů vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, naleznete zde: https://www.usoud.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .