Organizace Ústavního soudu

Ústavní soud vznikl podle Ústavy České republiky jako soudní orgán ochrany ústavnosti. Jeho působnost a základní organizační uspořádání upravuje zákon o Ústavním soudu, v podrobnostech pak vnitřní předpisy. Organizačně i rozpočtově je Ústavní soud nezávislý na jiných státních orgánech.  

Organizační struktura Ústavního soudu

Ústavní soud se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších soudců. Konkrétní organizační uspořádání Ústavního soudu stanovuje Organizační řád.

PDF Organizační struktura Ústavního soudu (1.6 MB, PDF)

Vnitřní předpisy

V této sekci naleznete aktuální vnitřní předpisy Ústavního soudu upravující jednak jeho organizační strukturu a správu, jednak vlastní výkon ústavního soudnictví.

Základními vnitřními předpisy upravujícími vlastní výkon ústavního soudnictví jsou:

Rozhodnutí o ustavení senátů Ústavního soudu

přijímané plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. m) zákona o Ústavním soudu,

PDF Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 1.2.2019 (219 KB, PDF)

Pravidla rozdělení agendy

přijímaná plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. m) zákona o Ústavním soudu,

PDF Org. 43/17 Úplné znění rozhodnutí o pravidlech rozdělení agendy k 21.9.2017 (201 KB, PDF)

Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem

přijímané plénem podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu,
PDF Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem Org. 24-14 ze dne 25. 3. 2014 (140 KB, PDF)

Kancelářský a spisový řád

přijímaný plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. l) zákona o Ústavním soudu.
PDF Kancelářský a spisový řád (389 KB, PDF)

Základními vnitřními předpisy upravujícími organizační strukturu a správu Ústavního soudu jsou:

Organizační řád

PDF Organizační řád (v aktuálním znění) (502 KB, PDF)
PDF přílohy organizačního řádu (246 KB, PDF)

Bezpečnostní a návštěvní řád

PDF Bezpečnostní a návštěvní řád (úplné znění k 1.9.2018) (314 KB, PDF)

Knihovní řád

PDF Knihovní řád (152 KB, PDF)

Spisový a skartační řád

upravuje nakládání se spisy a písemnosti soudní správy.
PDF Spisový a skartační řád (751 KB, PDF)

Tyto předpisy schvaluje a vydává předseda Ústavního soudu podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, případně generální sekretář.

Rozvrh práce Ústavního soudu

Na základě předpisů přijímaných a schvalovaných plénem Ústavního soudu vydává předseda Ústavního soudu pro každý kalendářní rok rozvrh práce Ústavního soudu a jeho změny.

PDF Rozvrh práce Ústavního soudu na období od 1. ledna 2019 (úplné znění účinné od 9. září 2019) (189 KB, PDF)

Rok 2007

PDF Org. 1/07 rozvrh práce 2007 (275 KB, PDF)