Organizace Ústavního soudu

Ústavní soud vznikl podle Ústavy České republiky jako soudní orgán ochrany ústavnosti. Jeho působnost a základní organizační uspořádání upravuje zákon o Ústavním soudu, v podrobnostech pak vnitřní předpisy. Organizačně i rozpočtově je Ústavní soud nezávislý na jiných státních orgánech.  

Organizační struktura Ústavního soudu

Ústavní soud se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších soudců. Konkrétní organizační uspořádání Ústavního soudu stanovuje Organizační řád.

PDF Organizační struktura Ústavního soudu (1.6 MB, PDF)

Vnitřní předpisy

V této sekci naleznete aktuální vnitřní předpisy Ústavního soudu upravující jednak jeho organizační strukturu a správu, jednak vlastní výkon ústavního soudnictví.

Základními vnitřními předpisy upravujícími vlastní výkon ústavního soudnictví jsou:

Rozhodnutí o ustavení senátů Ústavního soudu

přijímané plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. m) zákona o Ústavním soudu,

PDF Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 1.1.2020 (111 KB, PDF)

PDF Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 1.2.2019 (219 KB, PDF)

Pravidla rozdělení agendy

přijímaná plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. m) zákona o Ústavním soudu,

PDF Org. 63/19 Úplné znění rozhodnutí o pravidlech rozdělení agendy k 1. 1. 2020 (106 KB, PDF)

PDF Org. 43/17 Úplné znění rozhodnutí o pravidlech rozdělení agendy k 21.9.2017 (201 KB, PDF)

Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem

přijímané plénem podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu,
PDF Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem Org. 24-14 ze dne 25. 3. 2014 (140 KB, PDF)

Kancelářský a spisový řád

přijímaný plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. l) zákona o Ústavním soudu.
PDF Kancelářský a spisový řád (389 KB, PDF)

Základními vnitřními předpisy upravujícími organizační strukturu a správu Ústavního soudu jsou:

Organizační řád

PDF Organizační řád (v aktuálním znění) (502 KB, PDF)
PDF přílohy organizačního řádu (246 KB, PDF)

Bezpečnostní a návštěvní řád

PDF Bezpečnostní a návštěvní řád (úplné znění k 1.9.2018) (314 KB, PDF)

Knihovní řád

PDF Knihovní řád (152 KB, PDF)

Spisový a skartační řád

upravuje nakládání se spisy a písemnosti soudní správy.
PDF Spisový a skartační řád (751 KB, PDF)

Tyto předpisy schvaluje a vydává předseda Ústavního soudu podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, případně generální sekretář.

Rozvrh práce Ústavního soudu

Na základě předpisů přijímaných a schvalovaných plénem Ústavního soudu vydává předseda Ústavního soudu pro každý kalendářní rok rozvrh práce Ústavního soudu a jeho změny.

PDF Rozvrh práce Ústavního soudu na období od 1. ledna 2020 (140 KB, PDF)

PDF Rozvrh práce Ústavního soudu na období od 1. ledna 2019 (úplné znění účinné od 9. září 2019) (189 KB, PDF)

Rok 2007

PDF Org. 1/07 rozvrh práce 2007 (275 KB, PDF)