Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

04. června 2020: 14:00 - 14:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 2279/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. navrhovatelé: obchodní korporace WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci stručná charakteristika: Věcná příslušnost soudu k řízení o neplatnosti rozhodčí smlouvy po novele § 41 zákona č. 216/1994/ Sb., o rozhodčím řízení
Detail
08. června 2020: 9:00 - 9:20

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3845/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Arcibiskupství olomoucké stručná charakteristika: církevní restituce, právo na soudní ochranu
Detail
08. června 2020: 9:20 - 9:40

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 464/20 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: M. D. stručná charakteristika: vědomost o důvodech rozhodnutí ve věci podmíněného propuštění, spravedlivé trestní řízení
Detail
09. června 2020: 8:00 - 8:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 797/20 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: L. R. stručná charakteristika: právo na přístup soudu
Detail
09. června 2020: 8:00 - 8:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 2511/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: B. Š. stručná charakteristika: právo na přístup k soudu
Detail
09. června 2020: 8:30 - 9:00

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 3411/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: MTL Group, s. r. o.; DAHANAX, s. r. o., v likvidaci stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail
09. června 2020: 8:30 - 9:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 322/20 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: C. H. stručná charakteristika: právo na přístup k soudu
Detail
09. června 2020: 13:30 - 14:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 3784/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: Ing. H. C. stručná charakteristika: svěření dítěte do péče
Detail
09. června 2020: 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 1575/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: P. K. stručná charakteristika: Insolvence; Důkaz - hodnocení
Detail
10. června 2020: 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 46/18 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. navrhovatelé: Okresní soud v Liberci stručná charakteristika: Nastavení hranice kategorií škod uvedených v § 138 trestního zákoníku.
Detail
11. června 2020: 10:30 - 11:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2310/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Brother & Duck International, s. r. o., se sídlem Na výšinách 889/14, Praha 7 stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces
Detail
11. června 2020: 11:00 - 11:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 816/20 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: obchodní společnost Contacthero sp. z o. o., sídlem Legionowa 28, Bialystok, Polská republika stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces a na obhajobu
Detail
16. června 2020: 9:00 - 9:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 1136/20 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. navrhovatelé: RNDr. J. P. stručná charakteristika: právo na přístup soudu, zaplacení soudního poplatku
Detail
16. června 2020: 14:00 - 14:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 3378/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. navrhovatelé: Z. G. stručná charakteristika: princip rovnosti, právo získávat prostředky pro životní potřeby prací a právo podnikat
Detail