Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

21. listopadu 2017: 8:45 - 9:15

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: Místnost 6/1 sp. zn: I. ÚS 1467/13 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: Bourke Trust a. s. stručná charakteristika: právo na soudní ochranu, ochrana vlastnického práva
Detail
21. listopadu 2017: 9:15 - 9:45

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: Místnost 6/1 sp. zn: III. ÚS 24/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: VIA, s. r. o. stručná charakteristika: ochrana vlastnického práva, právo na soudní ochranu
Detail
21. listopadu 2017: 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: I. ÚS 2246/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: Daria Baronová, zast. advokátem Mgr. Karlem Borkovcem stručná charakteristika: Povinnost k úhradě nákladů řízení při soudním prodeji zástavy
Detail
22. listopadu 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: II. ÚS 2111/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: KAM NA PARDUBICKU, s. r. o. stručná charakteristika: právo na informace
Detail
22. listopadu 2017: 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: II. ÚS 3672/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Vladimír Klíma stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, aplikace trestu vyhoštění
Detail
22. listopadu 2017: 10:00 - 10:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: IV. ÚS 2867/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil, CSc. navrhovatelé: Lubomír Froněk, zastoupen JUDr. Vojtěchem Veverkou, advokátem, se sídlem Hajnova 40, 272 01 Kladno stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail
22. listopadu 2017: 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: I. ÚS 655/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: Obec Tisá, zastoupená Pavlem Uhlem, advokátem, sídlem Praha 5 stručná charakteristika: Právo územního samosprávního celku na samosprávu
Detail
22. listopadu 2017: 14:30 - 15:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: IV. ÚS 1827/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c. navrhovatelé: Roman Šimonič, zastoupený Mgr. Barborou Černou, advokátkou se sídlem Sokolovská 2170/161, Praha 8 stručná charakteristika: Osobní svoboda Právo na soudní a jinou právní ochranu
Detail
28. listopadu 2017: 9:30 - 10:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: I.ÚS 1581/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Michal Czinkotzsky a město Smečno stručná charakteristika: základní právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod střet zájmů opatrovníka a posuzované osoby
Detail
29. listopadu 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: I. ÚS 3391/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Vlastimil Libra stručná charakteristika: náhrada škody z nezákonného rozhodnutí veřejné moci, nemajetková újma, právo na spravedlivý proces
Detail
29. listopadu 2017: 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: II. ÚS 1930/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Bc. Otakar Rakus stručná charakteristika: náhrada škody z nezákonného rozhodnutí veřejné moci
Detail