Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

23. srpna 2018: 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

source místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: Pl. ÚS 14/17 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: skupina senátorů, zastoupená JUDr. Zdeňkem Koudelkou, advokátem, sídlem Optátova 874/46, Brno stručná charakteristika: odměny a náhrady soudního exekutora
Detail 29. srpna 2018: 9:00 - 9:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: III. ÚS 1539/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: Česká republika - Státní pozemkový úřad, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových stručná charakteristika: právo na soudní ochranu, právo vlastnit majetek
Detail
29. srpna 2018: 9:30 - 10:00

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: III. ÚS 4071/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: L.L. stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail
29. srpna 2018: 10:30 - 10:45

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: II. ÚS 387/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Ing. Vladimír Walter stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces
Detail
29. srpna 2018: 10:45 - 11:15

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: II. ÚS 644/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Hana Špačková stručná charakteristika: Právo na svobodné jednání a spravedlivý proces
Detail