Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

click
source site 23. října 2018: 8:30 - 9:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: follow Místnost 6/1 sp. zn: III. ÚS 3910/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: ThMgr. Eva Dudová a ThMgr. Zdeněk Duda stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail 29. října 2018: 14:00 - 14:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 597/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa navrhovatelé: Rostislav Bobčík stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces, opravné prostředky
Detail
29. října 2018: 14:30 - 15:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 3009/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa navrhovatelé: Mgr. Petra Bradley, Ph.D. stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces; překvapivost rozhodnutí; aktivní legitimace
Detail
30. října 2018: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 725/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: D.Č. stručná charakteristika: Participační práva dětí
Detail
31. října 2018: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 1242/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Ludvík Florián stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, zákon o protikomunistickém odboji, odškodnění za průtahy řízení
Detail
31. října 2018: 10:00 - 10:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 281/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: České Radiokomunikace, a. s., zastoupené Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář, sídlem Praha 1 stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail
31. října 2018: 11:00 - 11:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 1858/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: NOEN, a. s., se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Petrem Kšádou stručná charakteristika: Právo na svobodné jednání
Detail