Program jednání soudu

follow link Datum nelze zadat do minulosti.

go 23. července 2019: 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

go here místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 44/18 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa navrhovatelé: Krajský soud v Ostravě stručná charakteristika: Principy právního státu - dělba moci - čl. 1,2 odst. 1 a 3, čl. 81 Ústavy ČR; právo na přístup soudu - čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; právo na příznivé životní prostředí - čl. 35 odst. 1 Listiny; správa věcí veřejných - čl. 21 odst. 1 Listiny
Detail 24. července 2019: 14:30 - 15:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 464/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: J. S. zast. advokátem JUDr. Petrem Dítě stručná charakteristika: podmíněné propuštění
Detail
25. července 2019: 9:00 - 10:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: 1 US 448/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. navrhovatelé: HEAVY MACHINERY SERVICES a.s stručná charakteristika: Insolvenční řízení, trestnost právnické osoby.
Detail