Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

02. května 2018: 12:30 - 13:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: Místnost 6/1 sp. zn: III. ÚS 3061/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: Mgr. Ing. Ivana Poláčková stručná charakteristika: právo na soudní ochranu, právo na ochranu vlastnictví
Detail
03. května 2018: 11:00 - 11:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: Místnost 6/1 sp. zn: II. ÚS 492/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: David Polách, zast. advokátem JUDr. Josefem Sedláčkem stručná charakteristika: Odpovědnost řidiče za bezpečnost osob ve vozidle
Detail
07. května 2018: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: Místnost 6/1 sp. zn: II. ÚS 3976/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: JUDr. J. Š., Ing. J. Š. stručná charakteristika: přeměna formy osvojení, právo na spravedlivý proces
Detail
07. května 2018: 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: Místnost 6/1 sp. zn: II. ÚS 3139/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Jaroslav Souček stručná charakteristika: ochrana vlastnického práva v daňovém řízení, právo na spravedlivý proces
Detail
09. května 2018: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné ústní jednání

místnost: Místnost 6/1 sp. zn: II. ÚS 2941/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Josef Lohmann stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces v restitučním řízení
Detail
15. května 2018: 15:00 - 15:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: Místnost 6/1 sp. zn: III. ÚS 2324/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: M. T., zastoupený JUDr. Lubošem Nevrklou, Ph.D., advokátem, sídlem Praha 2 stručná charakteristika: rozsah vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem
Detail