Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

19. června 2018: 14:30 - 15:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: I. ÚS 2996/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Ing. Zdeněk Kubka, zast. JUDr. Karlem Polákem stručná charakteristika: Výživné, Střídavá péče
Detail 19. června 2018: 15:00 - 15:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: I. ÚS 946/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: FVE Mozolov s. r. o., zast. advokátem Mgr. Jakubem Kotrbou stručná charakteristika: svoboda podnikání
Detail
20. června 2018: 9:30 - 10:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: I. ÚS 3842/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: Josef Zíka, zast. advokátem Mgr. Ing. Pavlem Cinkem stručná charakteristika: Lhůta k podání opravného prostředku v trestním řízení
Detail
21. června 2018: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: II. ÚS 1152/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Pavel Holub stručná charakteristika: uložení trestu na základě zákona, maření výkonu rozhodnutí o zákazu činnosti
Detail
21. června 2018: 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: II. ÚS 2109/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Ing. Jan Bareš stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, odůvodnění výše náhrady škody za průtahy v řízení
Detail
21. června 2018: 10:00 - 10:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248) sp. zn: I. ÚS 1434/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Fotovoltaická elektrárna Eliška – Čáslav s.r.o., se sídlem Hornická, 639, Tuchlovice stručná charakteristika: Solární odvod, nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru
Detail