Program jednání soudu

get link Datum nelze zadat do minulosti.

29. dubna 2019: 9:00 - 9:15

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

enter místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3401/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Karel Tůma stručná charakteristika: omezení osobní svobody, právo na spravedlivý proces, veřejnost vazebního zasedání
Detail 29. dubna 2019: 9:15 - 9:45

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2632/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Milan Faják stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, stanovení výši nákladů řízení advokáta
Detail
29. dubna 2019: 9:45 - 10:15

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3814/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Michaela Kondrová stručná charakteristika: čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, čl. 11 Listiny základních práv a svobod - ochrana vlastnictví, čl. 38 odst. 2 Listiny - právo být přítomen u soudu
Detail
30. dubna 2019: 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 3251/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: Jindřich Vacek, zast. advokátkou Mgr. Ivetou Čaňkovou stručná charakteristika: náklady řízení
Detail
30. dubna 2019: 14:00 - 14:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3212/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. navrhovatelé: GOLDEN GASTRO SERVICE, s. r. o. stručná charakteristika: svoboda projevu, právo podnikat
Detail
30. dubna 2019: 14:30 - 15:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 2117/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: Jakub Zelinský, zast. advokátem Mgr. Petrem Němcem stručná charakteristika: náklady exekuce
Detail
30. dubna 2019: 15:00 - 15:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 3575/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: Milan Bednář, zast. advokátem JUDr. Martinem Lištvanem stručná charakteristika: náklady řízení
Detail
14. května 2019: 14:30 - 15:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I.ÚS 4057/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Tomáš Trousil stručná charakteristika: stanovení výše výživného a náležité odůvodnění soudu
Detail
14. května 2019: 15:00 - 15:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I.ÚS 3966/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: František Peterka, zast. JUDr. Janem Vokálem stručná charakteristika: přiznání nároku na bezplatnou obhajobu
Detail