I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

source url od: 21.11.2013 08:30 do: 21.11.2013 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

go here Spisová značka: I. ÚS 3512/11

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ivana Janů

Návrh na přezkoumávané akty:  Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.9.2911, sp.zn. 125 EC 292/2011

Stručná charakteristika:  Smluvní pokuta ve všeobecných obchodních podmínkách v režimu spotřebních smluv

Označení navrhovatelů:  Martin Skopec zast. advokátem JUDr. Václavem Kaskou, Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět