Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 02.03.2015 14:00 do: 02.03.2015 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 16/14

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon)

Stručná charakteristika:  podmínka očkování pro přijetí dítěte do mateřské školy

click here Označení navrhovatelů:  nezl. P. R., zast. zákonnou zástupkyní Mgr. B. Z., právně zast. Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem Brno, Burešova 6

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět