Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 21.09.2021 14:00 do: 21.09.2021 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 1480/21

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. března 2021 č. j. 8 Cmo 38/2021-68

Stručná charakteristika:  právo na soudní a jinou právní ochranu, kontradiktornost řízení, právo být slyšen

Označení navrhovatelů:  obchodní společnost Důl Staré Oldřůvky, a. s., a Bc. P. M., oba zastoupeni advokátem Mgr. Martinem Hofmanem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět