Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 20.10.2021 10:00 do: 20.10.2021 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 1022/21

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2021 č. j. 1 As 426/2019-32 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2019 č. j. 11 A 17/2019-53

Stručná charakteristika:  Právo pokojně se shromažďovat a právo na ochranu soukromí a na informační sebeurčení

Označení navrhovatelů:  Mgr. P.B.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět