Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 19.10.2021 09:00 do: 19.10.2021 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 2174/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výrokům II a III usnesení Městského soudu v Praze č. j. 70 Co 137/2020-283 ze dne 18. 5. 2020

Stručná charakteristika:  K ústavně konformnímu posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu.

Označení navrhovatelů:  ČEZ Distribuce, a.s.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět