Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.08.2022 14:30 do: 23.08.2022 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 12/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř

Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Stručná charakteristika:  vyhoštění; lhůta

Označení navrhovatelů:  Nejvyšší správní soud

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět