Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.08.2022 14:00 do: 23.08.2022 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 30/21

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  návrh Veřejného ochránce práv na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

Stručná charakteristika:  právo na právní pomoc a tlumočníka, princip legality (vázanosti státní moci zákonem), princip obecnosti zákona, princip předvídatelnosti, srozumitelnosti, bezrozpornosti zákona

Označení navrhovatelů:  Veřejný ochránce práv

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět