Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.08.2022 09:00 do: 23.08.2022 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 989/22

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 19. ledna 2022 č. j. 14 To 31/2022-90 a usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 22. prosince 2021 č. j. 0 PP 297/2021-77

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, zákaz dvojího přičítání, právo na osobní svobodu

Označení navrhovatelů:  J. P., zastoupen JUDr. Denisem Mitrovićem, advokátem,

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět