Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 22.08.2022 09:00 do: 22.08.2022 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 377/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2019, č. j. 10 As 107/2019-77, a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 3. 2019, č. j. 62 A 114/2013-897.

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  SOLAR 6 s. r. o.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět