Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 05.10.2022 10:30 do: 05.10.2022 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 1959/22

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 5. 2022, sp. zn. 1 Nt401/2022, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 5. 2022, č. j. 50 To 133/2022-101

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces ve vazebním řízení

Označení navrhovatelů:  J. T., zast. advokátem JUDr. Janem Horychem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět