Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 29.11.2022 09:00 do: 29.11.2022 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 2824/21

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2021 č. j. 5 Tdo 1416/2019-6343, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2019 sp. zn. 7 To 299/2018 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 22. listopadu 2017 sp. zn. 3 T 35/2014

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  1. Ing. J. P., 2. Ing. M. K., 3. Ing. O. P., 4. Mgr. J. N.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět