Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 31.05.2023 09:00 do: 31.05.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3319/22

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2022, č. j. 69 Co 17/2022-165, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 5. 2022, č. j. 43 C 44/2021-140.

Stručná charakteristika:  náhrada škody způsobené v důsledku mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Označení navrhovatelů:  1) M. K., 2) Mgr. O. P., 3) nezl. Š. P.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět