Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 10.10.2023 14:00 do: 10.10.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 1531/23

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 223/2023-186 ze dne 22. 3. 2023, usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 9 To 364/2022-149 ze dne 10. 11. 2022 a rozsudku Okresního soudu v Jihlavě č. j. 1 T 102/2022-133 ze dne 26. 9. 2022

Stručná charakteristika:  Trestní věc

Označení navrhovatelů:  Ing. L.P.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět