Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 10.10.2023 14:30 do: 10.10.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: 1 ÚS 1555/23

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 29 Co 35/2023-1137 ze dne 3. 3. 2023

Stručná charakteristika:  Odměna opatrovníka

Označení navrhovatelů:  Mgr. Ing. J. V.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět