Program jednání soudu

Filtr

Výpis a detail

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 10.10.2023 15:00 do: 10.10.2023 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: 1 ÚS 1675/23

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 14 To 35/2023 ze dne 6. 4. 2023

Stručná charakteristika:  Položení předběžné otázky ESLP

Označení navrhovatelů:  B. s.r.o.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět