Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 1/19

Spisová značka: Pl. ÚS 1/19

Datum podání: 29.03.2019

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: H. M.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů č.j. Konf 11/2018-16, ze dne 15.1. 2019.

 

Vyhověno. 30.06.2020