Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 33/16

Spisová značka: Pl. ÚS 33/16

Datum podání: 05.10.2016

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů. Návrh je dostupný  zde (4.8 MB, PDF).

 

Částečně zamítnuto, částečně odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 10.11.2020