Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 22/17

Spisová značka: Pl. ÚS 22/17

Datum podání: 22.08.2017

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení ustanovení odst. 3 věta první ve slovech "podle tohoto zákona" v § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a ustanovení odstavců 9, 10 a 11 v § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017. Text návrhu je dostupný  zde (3.8 MB, PDF).

 

Částečně zamítnuto, částečně zastaveno. 26.01.2021