Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 39/18

Spisová značka: Pl. ÚS 39/18

Datum podání: 18.10.2018

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění a přílohy k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění. Návrh je dostupný  zde (537 KB, PDF), podpisová listina  zde (293 KB, PDF).