Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 40/18

Spisová značka: Pl. ÚS 40/18

Datum podání: 19.10.2018

Soudce zpravodaj:: JUDr. Tomáš Lichovník,

Navrhovatel: Městský soud v Praze, JUDr. Šťastný Aleš, předseda senátu, Spálená 2, 112 16 Praha 2

Předmět

Návrh na zrušení ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zamítnuto. 30.06.2020