Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 24/19

Spisová značka: Pl. ÚS 24/19

Datum podání: 29.11.2019

Soudce zpravodaj:: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

 

 

Návrh na zrušení ustanovení § 72 odst. 1 věta třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 47 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 53 odst. 1 věta třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, všech ve znění zákona č. 263/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2020). Text návrhu je dostupný  zde (629 KB, PDF), podpisová listina  zde (173 KB, PDF).

 

 

 

Zamítnuto. 24.11.2020