Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 1/20

Spisová značka: Pl. ÚS 1/20

Datum podání: 29.01.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení čl. II bod 1 zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve slovech ",a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku na toto dítě či děti ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona", a čl. II bod 2 zákona č. 363/2019 Sb. Text návrhu je dostupný  zde (928 KB, PDF), podpisová listina  zde (214 KB, PDF).

 

Zamítnuto. 07.12.2021