Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 2/20

Spisová značka: Pl. ÚS 2/20

Datum podání: 11.02.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Navrhovatel: H. T.

Předmět

 

Návrh na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „u žen zvýšené o 50“. Návrh je spojen s ústavní stížností vedenou pod sp. zn. II. ÚS 2460/19, řízení o této stížnosti bylo přerušeno  usnesením (115 KB, PDF) do rozhodnutí pléna Ústavního soudu o výše zmíněném návrhu.