Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 6/20

Spisová značka: Pl. ÚS 6/20

Datum podání: 24.03.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Milada Tomková

Navrhovatel: Krajský soud v Praze, JUDr. Kasíková Martina, předsedkyně senátu, nám. Kinských 234/5, 150 75 Praha 5

Předmět

Návrh podle čl. 95 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na zrušení části ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.  Text návrhu je dostupný  zde (2.6 MB, PDF).

 

Zamítnuto. 15.12.2020