Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 17/20

Spisová značka: Pl. ÚS 17/20

Datum podání: 16.04.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

 

Návrh na zrušení nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 6.3.2020 č. j. UKZUZ 041729/2020 o povolení přípravku na ochranu rostlin Stutox II (5114-0) pro omezené a kontrolované použití. Návrh je dostupný  zde (832 KB, PDF).

 

 

Zastaveno. 14.07.2020