Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 23/20

Spisová značka: Pl. ÚS 23/20

Datum podání: 18.05.2020

Soudce zpravodaj:: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2

Předmět

 

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na prohlášení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 3. 2019. Text návrhu je dostupný  zde (849 KB, PDF).