Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 90/20

Spisová značka: Pl. ÚS 90/20

Datum podání: 21.07.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Navrhovatel: MUDr. M. P.

Předmět

 

Ústavní stížnost proti usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 10 As 166/2020 - 53 ze dne 8. července 2020 a č.j. 5 As 138/2020 - 80 ze dne 21. května 2020, jakož i usnesením a zásahům souvisejícím.