Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 91/20

Spisová značka: Pl. ÚS 91/20

Datum podání: 27.07.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: Mgr. B. V.

Předmět

 

Ústavní stížnost směřující proti

• Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

• Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

• Zákonu č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

• Zákonu č. 127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

 

Odloženo. 31.07.2020