Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 92/20

Spisová značka: Pl. ÚS 92/20

Datum podání: 28.07.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, LL.M., předseda volebního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno

Předmět

 

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1013 KB, PDF).