Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 93/20

Spisová značka: Pl. ÚS 93/20

Datum podání: 30.07.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

Návrh na zrušení ust. § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro rozpor s ústavním pořádkem. Návrh je dostupný  zde (706 KB, PDF). 

 

Zamítnuto. 22.06.2021