Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 95/20

Spisová značka: Pl. ÚS 95/20

Datum podání: 27.08.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.

Navrhovatel: Mgr. Ing. K. J.

Předmět

1) Ústavní stížnost podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. proti zákonu č. 355/2019 Sb.,

o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

2) Návrh dle § 64 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb. na zrušení zákona č. 355/2019 Sb.,

o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

 

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 13.10.2020