Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 96/20

Spisová značka: Pl. ÚS 96/20

Datum podání: 07.09.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Předmět

Návrh na zahájení řízení o rozsah kompetencí mezi Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 

 

Odmítnuto pro nepřípustnost. 02.02.2021