Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 98/20

Spisová značka: Pl. ÚS 98/20

Datum podání: 01.10.2020

Soudce zpravodaj:: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: Okresní soud v Chrudimi, Všehrdovo nám. 45, 537 21 Chrudim

Předmět

Návrh podaný na základě článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení částí § 284 odstavce 1, § 285 odstavce 1 a odstavce 3 a § 289 odst. 3 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný  zde (809 KB, PDF).