Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 101/20

Spisová značka: Pl. ÚS 101/20

Datum podání: 05.10.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Tomáš Lichovník,

Navrhovatel: Ing. K. M. I.

Předmět

Ústavní stížnost proti vyhlásení nouzového stavu vládou ČR ode dne 5.10.2020 na základě rozporu se zákonem č. 110/1998 Sb., čl. 5, odst. 1.

 

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 20.10.2020