Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 103/20

Spisová značka: Pl. ÚS 103/20

Datum podání: 12.10.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: Z. E. L.,

Předmět

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, ze strany:

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev, zejména pak Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Spojená s návrhem na zrušení § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 13.04.2021