Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 104/20

Spisová značka: Pl. ÚS 104/20

Datum podání: 15.10.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Navrhovatel: Nejvyšší soud, JUDr. Krčmář Zdeněk, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno

Předmět

Návrh na zrušení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Text návrhu je dostupný  zde (616 KB, PDF).