Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 105/20

Spisová značka: Pl. ÚS 105/20

Datum podání: 21.10.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: Z. V.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti omezení svobody pohybu vládou ČR zejména pak proti zásahu do základních práv stěžovatelky v důsledku

 

- Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu

 

- Usnesení vlády ČR ze dne 21. října 2020 č. 1078, o přijetí krizového opatření