Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Spisová značka:

Datum podání: 21.07.2024

Soudce zpravodaj::

Navrhovatel:

Předmět