Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 107/20

Spisová značka: Pl. ÚS 107/20

Datum podání: 23.11.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Navrhovatel: B. M.

Předmět

Ustavní stížnost dle ustanovení § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spojená dle ustanovení § 74 zákona o Ústavním soudu s návrhem na zrušení bodu 4 a 6 usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření.