Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 110/20

Spisová značka: Pl. ÚS 110/20

Datum podání: 04.12.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Tomáš Lichovník,

Navrhovatel: T. R.

Předmět

Návrh na povolení obnovy řízení před Ústavním soudem ČR podle ustanovení § 119 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Napadená rozhodnutí: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4.2012, sp. zn. II. ÚS 3555/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 13.12. 2007, sp. zn. III. ÚS 1913/07.

 

Vyhověno. 27.07.2021