Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 111/20

Spisová značka: Pl. ÚS 111/20

Datum podání: 08.12.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.

Navrhovatel: Š. P.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti jinému zásahu ze strany viády ČR omezení svobody pohybu vládou ČR spojená s návrhem na vylovení neústavnosti vládních opatření přijatých v souvislosti s nouzovým stavem včetně zásahu do základních práv stěžovatelky v důsledku Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu - Usnesení vlády ČR ze dne 21. října 2020 č. 1078, o přijetí krizového opatření. 

 

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 15.12.2020